Care College Of Pharmacy

+91 97045 22194

carecollegeofpharmacy@gmail.com

EAMCET CODE: CARE

All India GPAT 2012 Ranks

S.No Name of the student GPAT RANK(ALL INDIA)
01 N.Navya 88
02 G.Mounika 266
03 M .Jyosthana Devi 434
04 K.Priyanka 759
05 S.Venkataramesh 834
06 T.Vikram 904
07 CH.Hemalatha 1200
08 P.Gangadhar 1592
09 P.Vamika 2100

All India NIPER 2012 Ranks

S.No Name of the student NIPER RANK(ALL INDIA)
01 M.Jyosthana devi 201
02 S.Venkataramesh 222
03 N.Navya 249
04 T.Vikram 256
05 K.Priyanka 257
06 D.Gangadhar 757
07 G.mounika 1058
08 P.Vamika 1090

All India GPAT 2011 Ranks

S.No Name of the student NIPER RANK(ALL INDIA)
01 Lubna khatoon 167
02 CH.Rahul 175
03 M.Rathej 215
04 T.Kumudini 234
05 E.Navyatha 252
06 N.Praveen kumar 253
07 B.Spandana 256
08 K.Roja Rani 526
09 T.Rajesh Goud 534

All India NIPER 2011 Ranks

S.No Name of the student NIPER RANK(ALL INDIA)
01 CH.Rahul 18
02 Lubna khatoon 46
03 T.Kalyan reddy 70
04 R.Sruthi 105
05 K.Pradeep Vardhan 115
06 D.Ravikanth 120
07 M.Rathej 123
08 T.Kumudini 131

All India GPAT 2010 Ranks

S.No Name of the student NIPER RANK(ALL INDIA)
01 P.Karthik 34
02 S.Vijay kumar 150
03 A.Saraswathi 554
04 B sahaja 740
05 B.Sanjeev 898

All India NIPER 2010 Ranks

S.No Name of the student NIPER RANK(ALL INDIA)
01 S.Vijay kumar 06
02 P .Karthik 22
03 N.Vasanth 52
04 P.Shivani 314
05 B.Sahaja 487
06 T.Murtisrinivas swamy 664
07 K.Ravi Kumar 849
08 S.Divya 867