info@carecollege.in
+91-94901-09074
EAMCET CODE : CARE

Care College of Pharmacy

Care College of Pharmacy

Achievements

GATE RANKS 2009

S.No Name of the student Ranks
1 S Ashwini 3598
2 K Swetha 3598
3 B Divya 3778
4 G Vamshi Krishna 5235
5 T Ravikumar 6125

GATE RANKS 2010

S.No Name of the student Ranks
1 P .Karthik 34
2 S.Vijay kumar 150
3 A.Saraswathi 554
4 B Sahaja 740
5 B.Sanjeev 898

NIPER RANKS 2010

S.No Name of the student Ranks
1 S.Vijay kumar 6
2 P .Karthik 22
3 N.Vasanth 52
4 P.Shivani 314
5 B sahaja 487
6 T.Murtisrinivas swamy 664
7 K.Ravi kumar 849
8 S Divya 867

GPAT RANKS 2011

S.No Name of the student Ranks
1 Lubna khatoon 167
2 CH.Rahul 175
3 M.Rathej 215
4 T.Kumudini 234
5 E.Navyatha 252
6 N.Praveen kumar 253
7 B.Spandana 256
8 K.Roja Rani 526
9 T.Rajesh Goud 534

NIPER RANKS 2011

S.No Name of the student Ranks
1 CH.Rahul 18
2 Lubna khatoon 46
3 T.Kalayan reddy 70
4 R.Sruthi 105
5 K.Pradeep Vardhan 115
6 D.Ravikanth 120
7 M.Rathej 123
8 T.Kumudini 131

NIPER RANKS 2012

S.No Name of the student Ranks
1 M.Jyosthana devi 201
2 S.Venkataramesh 222
3 N.Navya 249
4 T.Vikram 256
5 K.Priyanka 257
6 D.Gangadhar 757
7 G.mounika 1058
8 P.Vamika 1090

GPAT RANKS 2012

S.No Name of the student Ranks
1 N Navya 88
2 G Mounika 266
3 M .Jyosthana Devi 434
4 K.Prinyanka 759
5 S.Venkataramesh 834
6 T.Vikram 904
7 CH.Hemalatha 1200
8 P.Gangadhar 1592
9 P.Vamika 2100